Jognyilatkozat

Általános irányelvek
1. Az INTERTON Group mindent megtesz annak érdekében, hogy a vele kapcsolatba kerülő személyek, szevezetek és cégek adatai harmadik fél számára ne legyenek hozzáférhetőek.
2. Az adatokat semmilyen formában vagy módon nem értékesítjük, vagy szolgáltatjuk ki előzetes írásos engedélyek nélkül.
3. Az INTERTON Group a Magyar Köztársaság területén érvényes jogszabályok szerint működik. Bármely vitás kérdés rendezésében a Magyar Köztársaságban érvényes jogszabályok és rendelkezések a mérvadóak.
4. A weboldalon, magazinban vagy más, ezen iránymutató hatálya alá tartozó orgánumban megjelentetett szövegek, képek, videó-, audió-, multimédiás vagy más jellegű dokumentumok szerzői jogvédelem alatt állnak. Azok az INTERTON Group, vagy az INTERTON Group illetékes partnereinek írásos beleegyezése nélkül fel nem használhatóak, nem terjeszthetőek vagy másolhatóak sem részben, sem egészben.
 

Magazin irányelvek
1. A magazint az INTERTON Group szerkeszti, szervezi és terjeszti, azt kizárólag cégek, egyéni vállalkozók, illetve regisztrált felhasználók számára, összefoglaló néven Ügyfelei részére küldi meg. Így a kiküldéséhez nem szükséges külön hozzájárulás. A magazin az INTERTON Group szellemi terméke és ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart magának.
2. A magazintt a feliratkozó a feliratkozási eljárás végrehajtásával kapja meg, amely során meg kell adnia nevét, lakcímét és e-mail címét.
3. A feliratkozási eljárás végrehajtása egyértelmű nyilatkozata annak, hogy a feliratkozó a magazint meg szeretné kapni, valamint az itt megfogalmazott általános és vonatkozó szabályokkal és irányelvekkel egyetért.
4. Az INTERTON Group fenntartja a jogot magának, hogy bármely feliratkozottat előzetes tájékoztatás nélkül töröljön, vagy véglegesen kitiltson magazinról.
5. A magazinban szereplő árak tájékoztató jellegűek és ajánlattételnek nem minősülnek. Ajánlat kérésével forduljon munkatársainkhoz.
6. Az INTERTON Group a magazinban kiküldöttekért, azokból fakadó esetleges károkért, elmaradott bevételekért felelősséget nem vállal.
7. Az INTERTON Group biztosítja a magazinról való leiratkozás lehetőségét, azt semmilyen egyéb feltételhez nem köti. A leiratkozás végleges és visszavonhatatlan, azonban a feliratkozás lehetősége ismételten adott ez után. Leiratkozás esetén a leiratkozó ügyfél, vagy természetes személy minden, az INTERTON Group adatbázisában szereplő, a feliratkozásnál megadott személyes adatát haladéktalanul véglegesen törli
8. Az INTERTON Group a magazinban partnerei és ügyfelei által igénybe vett speciális megoldásokat is bemutathatja, ehhez kapcsolódóan az igénybe vevő céget és szolgáltatási, vagy termék körét is bemutathatja, azonban nem reklámozhatja.
 

Spam irányelvek
1. Az INTERTON Group és munkatársai elítélik a spamet, a spamküldést és minden kéretlen üzenetek küldésével kapcsolatos megoldást.
2. Az INTERTON Group semmilyen formában nem küld ki kéretlen üzeneteket. A magazin tartalmához szorosan kapcsolódó témákon kívül és a szerződésekben vállalt értesítéseken kívül semmilyen fölösleges üzenettel nem terheli partnerit, ügyfeleit.
3. Az INTERTON Group soha nem kéri ügyfeleit arra, hogy jelszavaikat, vagy más személyes, vagy pénzügyi adataikat adják meg e-mailben, vagy küldjék el harmadik félnek. Ha Ön ilyen üzenettel találkozik, kérjük, továbbítsa nekünk és a szükséges lépéseket megtesszük!
4. Amennyiben úgy véli, hogy kéretlen levelet kapott az INTERTON Group-tól, kérjük, értesítsen bennünket az info@intertongroup.com címen. Minden bejelentést kivizsgálunk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatást nyújtunk Önnek.
 

Változások
1. Bármely változásról, mely az adatkezelést, a magazin tartalmát, vagy kiküldésének módját érinti az INTERTON Group-nak előzetesen írásban kell tájékoztatnia az érintetteket.
2. Az adatkezelés módjában történő változásról Önnek az elfogadásról írásban kell nyilatkoznia. Az elektronikus adatok hitelt érdemlő kitöltése, valamint az e-mail is írásos nyiltkozatnak minősülnek. E nyilatkozat hiányában Az INTERTON Group a megadott határidő után az Ön adatait törli a nyilvántartásából (pl: automatikus leiratkoztatás).
 

Egyéb rendelkezések
1. Peres eljárás esetén az INTERTON Group a Magyar Köztársaság területén működő Budai Központi Kerületi Bíróságot jelöli meg illetékes bíróságként.